Intro

Overige projecten

Door de vele jaren ervaring en know-how die TAURIS opgebouwd heeft zijn we een gevestigde waarde geworden in het maritieme netwerk. Tauris heeft daardoor de kans gekregen een aantal nevenprojecten te realiseren, hieronder een greep uit deze realisaties.

VTR, een tijdsregistratiesysteem voor DAB Vloot

Het eigenlijke VTR-systeem verzamelt en verwerkt gegevens voor betaling van toelagen en vergoedingen van personeelsleden van de DAB Vloot én rapportering van deze gegevens.

 • Opmaakplanning van bemanning als vertrekpunt.
 • Registratie van werktijden aan boord van schepen en/of correctie van de planning aan wal.
 • Verzamelen van gegevens voor toelagen en vergoedingen van niet-varende medewerkers.
 • Opvolging van de verloven van varende personeelsleden.
 • Interface met Vlimpers, managementrapportering (ook voor kostprijsberekening).

Alles gebeurt binnen het kader van het VPS en andere geldende reglementeringen.

KIS, een informatiesysteem voor de Vlaamse hydrografie van afdeling Kust

Tauris ontwikkelde het Kust Informatiesysteem (KIS) voor de Vlaamse hydrografie van afdeling Kust. Dit systeem wordt gebruikt voor:

 • de verwerking van de KPI’s en het genereren van de bijhorende Balanced Scorecards;
 • Cartis: een managementsysteem voor cartografische producten;
 • postregistratie;
TOS, een tijdsregistratiesysteem voor de afdeling EMT van het agentschap Wegen en Verkeer

TOS, het Tijdsregistratie Opvolgingssysteem verzamelt en verwerkt de gegevens voor betaling van toelages en vergoedingen van de operatoren van het VTC en de onderhoudstechnici van de Sint-Annatunnel.

 • Planning van continudiensten
 • Opvolging van de verloven
 • Interface met Vlimpers
De Eendracht

De Eendracht staat in voor het leveren van bootmannen, roergangers/wielmannen en personenvervoer in het Gentse havengebied.

De Eendracht-applicatie ontwikkeld door Tauris is verantwoordelijk voor:

 • werkplanning: bijhouden van alle taken die moeten worden uitgevoerd in functie van De Eendracht. Dit geldt zowel voor bootmantaken, wielmantaken, personenvervoer, plaatsen van afvalcontainers …;
 • containeropvolging: bijhouden van de status van alle containers (Op Stock, Ingezet, Klaar om te ledigen …);
 • facturatie: op basis van de gegevens in de werkplanning worden automatisch facturen gegenereerd en bewaard in de database.

De Eendracht-applicatie is gekoppeld aan Enigma+. Deze koppeling zorgt er onder andere voor dat de gegevens over de scheepsreizen automatisch worden overgenomen in de werkplanning van De Eendracht.

Voor meer informatie over deze diensten mag u ons altijd vrijblijvend contacteren.

Contacteer ons