Skip to main content

Informatie en communicatietechnologie

specifiek voor

de maritieme sector!

TAURIS richt zich op de ontwikkeling van specifieke maritieme ICT. Naast webapplicaties focussen we op koppelingen naar externe systemen, interfaces en meer. We initiëren bij voorkeur volledige trajecten en gaan voor directe communicatie.

Onze dynamiek en inzet zorgen voor snelle, kwalitatieve en succesvolle ontwikkelingen. TAURIS staat voor gedegen service, betrouwbaarheid en budgetvriendelijke oplossingen.

Methodiek
 • analyse
 • softwareontwikkeling
 • implementering
 • opleiding
 • beheer
 • ondersteuning 
Toegevoegde waarde
 • kennis Schelderegio
 • nautische reglementering
 • affiniteit met loodswezen
 • interactie met autoriteiten
 • actief in verschillende havens
 • rechtstreekse schakel tussen Europa en de Vlaamse havens
Focus
 • hergebruik software
 • optimalisering kennis
 • deling kosten
Technische oriëntatie
 • enterprise applications
 • multitier architecture
 • SAP ASE
 • MS SQL 
 • Powerbuilder
 • webtoepassingen via ASP.NET/Ajax
 • Apps voor iOS, Android en Windows (desktop)
 • specialisatie Windows-omgeving
ONS TEAM

Samen met ons team van deskundige werknemers, staan wij elke dag voor onze klanten klaar.  Onze interne samenwerking en de bundeling van onze skill sets zijn onze grootste troef.  TAURIS, marITeam sterk!

Erik
Arne
Jeroen
Indra
Thomas
Pieter
Dorothy
Kristof
Elke
Gianni
Sam
Kenny

Organisatorische ondersteuning

Ook organisatorische ondersteuning van de nautische keten en bedrijfsprocessen behoren tot onze corebusiness. TAURIS werkt samen met of in opdracht van de klant vaak operationele procedures uit nog voor deze naar ICT-toepassingen vertaald worden.

Technische begeleiding

TAURIS faciliteert bedrijven door hen te begeleiden of te vertegenwoordigen in technische werkgroepen op regionaal en Europees niveau. Via ons uitgebreide maritieme netwerk kunnen we betrokken partijen direct benaderen en snel pragmatische oplossingen realiseren.

Onderlinge verwevenheid

TAURIS werkt voor verschillende partners met elk hun eigen belangen in de sector. Zo bouwden we de afgelopen jaren heel wat knowhow op over de onderlinge verwevenheid. Dit stelt ons in staat de impact van operationele wijzigingen accuraat in te schatten.

Een bewuste, strategische keuze om lokaal te werken

Prioriteit op lokale kennis

Kennis van lokale activiteiten, maritieme en nautische regelgeving en samenwerking met diverse ketenpartners is even belangrijk als onze ICT-knowhow. TAURIS doet geen beroep op onshore, nearshore of offshore outsourcing. Onze eigen mensen ontwikkelen applicaties, volgen deze op en communiceren rechtstreeks met onze klanten.

Verdere specialisatie

TAURIS kiest resoluut voor verdere specialisatie in de lokale markt. Met focus op reglementeringen zoals de nieuwe opvaartregeling, CBS-koppelingen, ISPS, integratie van de Europese afvalrichtlijn, aanpassingen voor SafeSeaNet en meer. Nieuwe, gemeenschappelijke uitbreidingen bieden we goedkoper aan.