Bron: North Sea Port

Intro

Opvolging en afhandeling van scheepvaart via het Port Community System

TAURIS ontwikkelt en onderhoudt haveninformatiesystemen die door verschillende stakeholders gebruikt worden. Zo ondersteunen we een vlotte en veilige opvolging van alle zee- en binnenvaart via het Port Community System.

Services

Ontwikkeling en onderhoud van haveninformatiesystemen.

Clients

North Sea Port – Rijkswaterstaat, havenbedrijf Oostende.

Het Port Community System zorgt voor de interactie van alle betrokken diensten bij trajecten van zee- en binnenschepen. Daar komt van aanmeren tot vertrek heel wat bij kijken. Samenwerking met verschillende overheden en stakeholders staat centraal.

  • Van praktische havendiensten (waterbedeling, afvalophaling, bunkering …) tot lokale, nationale en internationale regelgevingen (crew- en passagierslijsten, ISPS …).
  • Gegevensoverdracht voor en door de scheepvaart maar ook voor dienstverleners aan wal zoals stouwers, scheepsagenten, loodsdiensten, douane, scheepvaartpolitie en meer.
  • Ondersteunende koppelingen opzetten voor een geoliede samenwerking. 
  • Het systeem voorziet ook in administratieve ondersteuning. Rapportering en statistieken maar ook het opstellen van facturen behoort tot de mogelijkheden.
ENIGMA+, het informatiesysteem van North Sea Port en Rijkswaterstaat

De havens van Gent, Terneuzen en Vlissingen (North Sea Port) en Rijkswaterstaat (ankergebieden Westerschelde en kleine zeehavens regio Schelde) staan samen in voor scheepvaartbegeleiding op de Westerschelde, het kanaal Gent-Terneuzen en in de havendokken. ENIGMA+ staat als haveninformatiesysteem centraal in dit hele proces.

Het Electronic Network for Information in the Ghent-Zeeland Maritime Area is tegelijk gekoppeld aan verschillende overheden en fungeert als front-end voor het Single Window van Belgische en Nederlandse havens.

 

Bron: North Sea Port

ENSOR, het informatiesysteem van Havenbedrijf Oostende

Naast de traditionele taken van een haveninformatiesysteem speelt ENSOR specifiek in op nieuwe noden. Zo profileert de haven van Oostende zich vandaag vooral als een ‘Energy Port’ en dat vergt anticipatie van het systeem.

Zo werd voor de bouw en het onderhoud van het windmolenpark een reservatiemodule ontwikkeld voor pontons van verschillende firma’s. Planningen worden zo op elkaar afgestemd en ook hier fungeert het systeem als front-end voor het Belgische Maritime Single Window.

 

Voor meer informatie over deze diensten mag u ons altijd vrijblijvend contacteren.

Contacteer ons